Podmienky rezervácie:

Pokiaľ Vás zaujala naša ponuka a máte záujem o zapožičanie lodí s výstrojou, ponúkame Vám možnosť využiť služby objednávkovej rezervácie prostredníctvom našej non-stop telefónnej linky na čísle 0903 619 691 alebo mailom na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a zároveň si overiť dostupnosť Vami požadovaného termínu, počtu lodí a vybavenia.

Vami vybraný termín Vám predbežne zarezervujeme a po zaplatení vopred dohodnutého požičovného bude Vaša rezervácia záväzná.

Spôsob platby:

Platbu prosím vykonajte jedným z nasledujúcich spôsobov:

vkladom na náš bežný účet č. 2613229579/1100 vedený v Tatra banke
príkazom na prevod z Vášho účtu na náš bežný účet č. 2613229579/1100

Platbu prosím nevykonávajte prostredníctvom poštovej poukážky!!!

Pri ktoromkoľvek z uvedených spôsobov platby nezabudnite so sebou vziať na začiatok splavu potvrdenie o zaplatení. Pokiaľ ste objednali naše služby 5 a menej dni pred začatím splavu, obratom, prosím, zašlite potvrdenie o zaplatení splavu mailom alebo nás o zaplatení telefonicky informujte.Odstúpenie od rezervácie z Vašej strany:

Objednávku splavu môžete zrušiť kedykoľvek. Pri odstúpení od objednávky si však vyhradzujeme nárok znížiť výšku vrátenej čiastky o storno poplatok vo výške:

- 50% z celkovej ceny splavu pri odstúpení od objednávky do 15 dní pred splavom
- 100% z celkovej ceny splavu pri odstúpení od objednávky 14 a menej dní pred splavom

 


Odstúpenie od rezervácie z našej strany:

Požičovňa má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice). V tomto prípade Vám bude vrátená plná výška Vami zaplatenej čiastky.Nájomná zmluva

Pre zabezpečenie právnych vzťahov medzi požičovňou kanoí a profesionálnej vodáckej výstroje (prenajímateľom) a Vami ako objednávateľom splavu (nájomcom) sa pred samotným splavom, pri preberaní objednaného vybavenia, podpisuje nájomná zmluva podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorej vyhotovenie zabezpečí prenajímateľ a následne, po podpise, jedno vyhotovenie obdrží nájomca. V obsahu zmluvy prenajímateľ, podľa nájomcovej objednávky, vymedzí podstatné náležitosti nájomnej zmluvy, množstvo požičaných lodí a vybavenia.

Preto kvôli Vašej identifikácii pri podpise zmluvy nezabudnite platný občianky preukaz resp. cestovný pas. Bez týchto dokladov sa nebude môcť splav uskutočniť.


Všeobecné obchodné podmienky nájomnej zmluvy nájdete tu.